Extrateriotorializare

offshore-nearshore

ATEXIS GRUPUL ÎN EUROPĂ

  • ATEXIS Franţa
  • ATEXIS Germania
  • ATEXIS Romania
  • ATEXIS Spania
  • ALTEN India

Fiind un grup internațional, vă oferim beneficiile și avantajele structurii unui proiect multinațional. Suntem localizați aproape de clienți și ne oferim serviciile în limba locală – aceștia sunt doi factori care asigură o comunicare eficientă. Știm că eficiența din punct de vedere al costurilor este foarte importantă, iar locațiile noastre nearshore (în apropiere) și offshore ne permit să vă oferim prețuri corecte și competitive.

Pentru a garanta servicii optime, ATEXIS a creat un concept de extrateritorializare extrem de dezvoltat. Strategia de bază a acestui concept este împărțirea sarcinilor între echipele locale și cele offshore/nearshore. În cadrul ATEXIS, echipele locale sunt disponibile oriunde clienții noștri au nevoie de contacte directe și, dacă este necesar, chiar în limba locală. Sediul nostru nearshore se află în România, echipele offshore fiind localizate în India.

Proiectele cu o componentă offshore/nearshore presupun adesea existența a una sau mai multe echipe locale aflate aproape de dvs. – fie la fața locului, fie la sediul nostru. Datorită acestui fapt, comunicarea este rapidă și mai eficientă, oferindu-vă acces la o persoană de contact desemnată care vorbește limba locală. În structura proiectului, sediile locale sunt responsabile de gestionarea volumului de lucru și de stabilirea priorităților. Echipele noastre locale sunt intermediari între client și echipele de producție din India și România, totodată oferindu-le acestora instruire și asistență. În plus, echipele locale realizează verificări finale ale calității – din punct de vedere al cerințelor generale, tehnice și lingvistice – înainte de predarea proiectului către client.

În acest tip de organizare de proiecte internaționale, echipele offshore și nearshore sunt responsabile pentru producția principală de servicii, de exemplu pentru crearea textelor și ilustrațiilor tehnice. O structură organizatorică uniformă asigură monitorizarea eficientă de către echipele locale și, totodată, o bună comunicare cu și între acestea. Echipele și structurile din România sunt extrem de dezvoltate, pot fi pilonul de bază pentru clienți sau proiecte și, dacă este necesar, pot prelua conducerea la nivelul Grupului.

Factori-cheie ai succesului nostru

success-key-factors

Succesul ATEXIS se bazează pe interdependența a numeroși factori. Comunicarea foarte eficientă este esențială pentru toate proiectele, mai ales în cadrul unei organizații internaționale. Ținând cont de acest lucru, am creat canale de comunicare în care sunt implicate echipe din cinci țări cu fusuri orare diferite.

Un sistem de management al calității robust este fundația proceselor solide, fiabile și de calitate folosite în cadrul ATEXIS. Combinația dintre procesele bine concepute și comunicarea eficientă rezultă într-o organizare bine-dezvoltată, clară și stabilă, atât în toate sediile noastre, cât și între acestea.

Sistemele IT avansate și sigure garantează că echipele noastre pot lucra la scară largă, la nivel internațional.

Avem ca avantaj sinergiile, gestionăm volume mari de lucru și reacționăm în mod flexibil la schimbări.

Echipele de proiecte multinaționale și multidisciplinare din cadrul ATEXIS sunt competente și experimentate, aducându-ne rezultate excelente.

Combinația acestor cinci factori nu numai că ne permite să prestăm servicii flexibile, de înaltă calitate, ci și să facem acest lucru la prețuri competitive.

Factori-cheie pentru proiecte internaționale de succes

Un factor-cheie al cooperării offshore și nearshore de succes este organizarea Grupului ATEXIS atât ca întreg, cât și la nivel de proiect. Organizarea proiectelor ATEXIS se bazează pe responsabilități clare la toate pozițiile și nivelurile ierarhice – de la management la echipele de producție. Acest lucru înseamnă că un manager de proiect este responsabil pentru întregul proiect, inclusiv responsabilitatea operațională pentru toate echipele implicate. În fiecare locație, echipa de management secundar ca, de exemplu, liderii de proiect și șefii de departament, îl sprijină pe managerul de proiect. Aceștia gestionează o echipă locală alcătuită din tehnicieni și designeri experimentați. Managementul secundar este responsabil de distribuirea și gestionarea volumului de lucru local și de raportarea continuă către managerul de proiect.

În plus, utilizăm instrumente sofisticate și standardizate în fiecare locație pentru a gestiona toate volumele de lucru. Datele sunt actualizate săptămânal, zilnic sau la fiecare oră, în funcție de proiect, ceea ce garantează 100% predarea la timp a proiectului. Angajații noștri sunt extrem de pregătiți și competenți într-o gamă largă de domenii tehnice, ceea ce permite distribuirea flexibilă a volumelor de lucru între sedii și preluarea unor cereri neplanificate și urgente.

În proiectele multinaționale în care sunt implicate cinci țări și până la 150 de angajați, comunicarea clară și eficientă este un factor-cheie pentru succes. Utilizarea corespunzătoare a instrumentelor, metodelor și proceselor este obligatorie pentru a garanta că toate echipele sunt implicate la același nivel din punct de vedere al informării și înțelegerii. Pentru a atinge acest înalt nivel de comunicare, fiecare persoană implicată în proiect – de la managerul de proiect și până la membrii echipei – trebuie să se dedice atât proiectului, cât și nivelului de comunicare. Pentru a facilita acest lucru, în cadrul ATEXIS sunt utilizate sisteme de conferințe video și online, însoțite de canalele de comunicare de bază. Sistemele de management de proiect și bazele de date centralizate, care pot fi accesate de către toți angajații implicați, completează mijloacele de lucru la care apelăm pentru a asigura o comunicare excelentă și eficientă.

Experții tehnici cu multă experiență din Franța, Germania, România și Spania garantează un nivel înalt de know-how în cadrul echipelor, prin intermediul asistenței zilnice și instruirilor detaliate. La fel de important, aceștia garantează că o verificare fiabilă a calității este realizată pentru toate proiectele predate, în conformitate cu cerințele clientului.

O organizare clară a proiectului și companiei, împreună cu un flux eficient al comunicării, trebuie să fie susținută de un Sistem de Management al Calității (QMS) solid, cuprinzător și bine conceput. Sistemul de Management al Calității ATEXIS acoperă toate cerințele esențiale pentru proiectele multinaționale de succes. Acesta oferă instrumente pentru producerea de servicii de înaltă calitate, inclusiv planuri de asigurare a calității, descrieri ale proceselor, ghiduri pentru producție și liste de verificare a calității. Responsabilitățile, sarcinile și îndatoririle ale fiecărui manager și membru al echipei sunt definite prin descrieri funcționale și ale postului.

Pentru a susține și facilita monitorizarea și măsurarea calității și productivității, QMS oferă o gamă de instrumente și software-uri dedicate care permit managementului să monitorizeze indicatorii principali de performanță (KPI) în timp real. Acest set de instrumente este utilizat și pentru a măsura eficiența activităților și proceselor noastre, ceea ce ne ajută să ne îmbunătățim continuu. De exemplu, timpul și totalul de unități produse în toate locațiile sunt urmărite cu ajutorul unui singur instrument, ceea ce ne permite să creăm în timp real rapoarte standardizate pentru monitorizarea transparentă a productivității și calității din întregul Grup.

Toate lucrările finalizate în cadrul Grupului ATEXIS sunt susținute de un sistem IT fiabil și extrem de sigur, garantând un transfer de date constant, comunicare eficientă și acces la bazele de date comune pentru toți angajații Grupului. Datele și informațiile furnizate de către clienții noștri sunt puse la dispoziția tuturor membrilor echipei, astfel că sunt evitate întârzierile cu privire la transmiterea datelor și se previne impactul negativ asupra calității și timpului de predare. Vă garantăm că toate politicile și cerințele dvs. cu privire la siguranță vor fi respectate.

Exemple de proiecte transnaționale

Unul dintre cele mai mari proiecte transnaționale este producerea de IPC (Catalog cu piese ilustrate) pentru aeronave comerciale. Aproximativ 150 de angajați din India și România produc texte asociate și ilustrații tehnice în strânsă colaborare cu birourile din sectorul front-office din Germania și Franța. Birourile din sectorul front-office se ocupă de aspectele financiare și organizaționale ale proiectului, realizând totodată și verificarea calității. Această abordare ne permite să oferim servicii flexibile, să păstrăm contactul local cu clientul și să avem rezultate de înaltă calitate – toate la prețuri competitive.

Un alt proiect multinațional s-a axat pe elaborarea de documentație de întreținere pentru o aeronavă militară. Creăm texte și ilustrații pentru sarcini de întreținere, inclusiv descrieri ale sistemului, proceduri de întreținere, izolarea defectelor și depanare. Cei peste 40 de angajați implicați în acest proiect se află în birourile din sectorul front-office din Franța, Germania și Spania, dar și în sediul nostru nearshore din România. Am lucrat la acest proiect și în timpul fazei de dezvoltare a aeronavei. În timpul acelei etape, proiectul era pluridimensional, existând posibilitatea ca atât aeronava, cât și documentația de întreținere să fie modificate de numeroase ori. Organizarea proiectului ne-a permis să combinăm comunicarea directă în limba clientului cu serviciile versatile și prețurile competitive.

Ca urmare a scopului nostru principal de a le oferi clienților standarde înalte și servicii eficiente, ne-am lansat în 2014 și în industria automobilelor, printr-un proiect referitor la gestionarea pieselor de schimb. Pentru acest proiect, am avut un front office local drept interfața tehnică și comercială care făcea legătura cu clientul, și un back office în România care crea și actualiza cataloagele de piese de schimb pentru camioane.

Top