Managementul calității

atexis-quality-cerf

Managementul calității este un factor-cheie al succesului nostru. Sistemul de management al calității ATEXIS presupune că echipa de management trebuie să planifice minuțios, să implementeze, să monitorizeze și să reevalueze toate lucrările, procesele și proiectele noastre. Această abordare ne permite să furnizăm servicii de înaltă calitate la prețuri competitive.

Sistemul ATEXIS de management al calității include instrumente și metode care asigură în mod permanent servicii de înaltă calitate și predare la timp, în timp ce managementul diligent al riscurilor facilitează respectarea indicatorilor principali de performanță (KPI). Sistemul de management al calității ne ajută să ne definim structurile interne, responsabilitățile și repartizarea sarcinilor, garantând astfel o comunicare și structuri eficiente și de succes ale proiectelor.

Politica Standardelor de Calitate

În calitate de furnizor de servicii tehnice, principala noastră prioritate este satisfacția clientului. Clienții satisfăcuți garantează un volum de lucru constant și susțin succesul afacerii noastre pe termen lung. Ne atingem acest obiectiv prin realizarea unor lucrări de înaltă calitate. Pentru ATEXIS, acest lucru înseamnă să fim de încredere, să respectăm termenele-limită și cerințele și, totodată, să asigurăm siguranța în muncă și respectarea prevederilor legale.

Garantăm îndeplinirea obligațiilor contractuale prin planificarea, controlul, monitorizarea și optimizarea continuă a proceselor și rezultatelor noastre. Punem în aplicare acest lucru prin sistemul nostru de management al calității. Datorită programelor de instruire și specializare, angajații noștri sunt foarte responsabili, competenți și au un nivel înalt de cunoștințe.

Fiabilitatea și corectitudinea sunt importante pentru noi în relație cu clienții, furnizorii și partenerii. Aceste valori stau la baza încrederii lor în noi și în munca noastră, ceea ce ne permite să stabilim și să menținem relații de succes pe termen lung.

Le oferim partenerilor, furnizorilor și clienților noștri persoane de contact desemnate care sunt dedicate în a le furniza servicii de calitate. Ne atingem scopul printr-o structură organizatorică clară, cu responsabilități și interfețe bine definite.

Ne îndeplinim obiectivul de a fi un partener de încredere, inovator și eficient prin îmbunătățirea continuă a managementului de proiect, prin optimizarea proceselor noastre și prin respectarea angajamentelor luate.

Valoarea adăugată de calitate

quality-added-value
lean_and_visual_management_box_2

Sistemul de management al calității al ATEXIS se bazează pe conceptul managementului de proces, ceea ce înseamnă că o structură de descompunere a activităților este creată în colaborare cu managementul operațional. În baza acestei analize, descrierile procesului cu fluxuri de activitate dedicate sunt dezvoltate pentru fiecare proces-cheie identificat. Prin abordarea filosofiei simplificate, vizualizăm procesele și performanțele acestora prin intermediul unor panouri de control, ceea ce ne permite să determinăm etapele care trebuie îmbunătățite. În acest mod, departamentul de calitate ne ajută să optimizăm asistența pe care v-o oferim dvs.

quality_assurance_2

Asigurarea calității este orientată asupra planificării, documentării și colaborării pentru elaborarea unui set de linii directoare necesare pentru garantarea calității necesare. La începutul fiecărui proiect, este creat un plan de asigurare a calității, urmărit apoi prin intermediul indicatorilor de performanță.

Unul dintre principalele obiective ale companiei noastre este să îmbunătățească în mod constant indicatorul de calitate „right first time” (RFT). RFT este un indicator care arată dacă o sarcină a fost îndeplinită în conformitate cu cerințele încă de prima dată. Îmbunătățirea continuă a indicatorilor de calitate interni și ai clienților noștri este unul dintre obiectivele principale ale politicii noastre de management al calității.

Servicii de calitate care respectă bugetul și care sunt furnizate la timp - totul de prima dată - acesta este obiectivul constant al ATEXIS. Pentru fiecare proiect, desemnăm angajați-cheie care dețin experiență vastă în domeniu, care pot identifica problemele din diferitele etape ale proiectului și care pot recomanda acțiunii de eliminare a acestora, prevenind astfel întârzieri potențial costisitoare într-o etapă superioară.

Acești angajați sunt instruiți, antrenați și calificați pentru a asigura calitatea serviciilor furnizate, pentru a îmbunătăți continuu eficiența și cunoștințele echipei și pentru a identifica moduri în care angajații pot lucra mai bine sau în care instrumentele și procesele pot fi optimizate. În cadrul ATEXIS, știm că stabilirea unor standarde de calitate tot mai înaltă este esențială pentru a avea succes.

continous_improvement_2

Sistemul ATEXIS de management al calității ne susține activitățile administrative și operaționale prin promovarea îmbunătățirii continue. Asigurăm îmbunătățirea continuă prin aplicarea metodei PDCA (planifică, realizează, verifică, acționează) . În etapa de planificare, sunt definite atât obiectivele, cât și procesele necesare pentru a le îndeplini. Aceste procese sunt apoi implementate în faza „realizează”. În faza „verifică” , procesele și măsura în care au fost acestea realizate sunt monitorizate și analizate și, dacă este necesar, sunt implementate măsuri corective. În timpul ultimei faze - „acționează” - obiectivele și procesele sunt reevaluate și optimizate. Apoi, ciclul reîncepe cu noi planuri. Respectând ciclul PDCA, asigurăm îmbunătățirea continuă.

Metode și instrumente simplificate

  • SIX Sigma
  • FMEA
  • Metoda 8D
  • Diagrama Ishikawa
  • Cei 5 „de ce”
  • Pareto / Top 10
  • PDCA
  • Managementul Îmbunătățirii Continue
Top